TUCSAP İZMİR DİKİLİ TARIMA DAYALI İHTİSAS ORG. SAN. BÖLGESİ PROJESİNE İLİŞKİN ÇEVRESEL VE SOSYAL ETKİ DEĞERLENDİRME RAPORU, PAYDAŞ KATILIM PLANI VE YÜKLENİCİLER İÇİN ALT YÖNETİM PLANLARI HAZIRLANMASI İÇİN DANIŞMANLIK HİZMETİ ALIMI (İLAN SÜRESİ DOLMUŞTUR)

26.10.2023 / Gösterim Sayısı : 281 / Arşiv

TUCSAP İzmir Dikili Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Projesine İlişkin Çevresel Ve Sosyal Etki Değerlendirme Raporu, Paydaş Katılım Planı Ve Yükleniciler İçin Alt Yönetim Planları Hazırlanması İçin Danışmanlık Hizmeti Alımı (İlan Süresi Dolmuştur)

T.C.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI

Tarım Reformu Genel Müdürlüğü

Türkiye İklim Akıllı ve Rekabetçi Tarımsal Büyüme Projesi (TUCSAP)

İzmir Dikili Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Projesine İlişkin Çevresel Ve Sosyal Etki Değerlendirme Raporu, Paydaş Katılım Planı Ve Yükleniciler İçin Alt Yönetim Planları Hazırlanması İçin Danışmanlık Hizmeti Alımı

Dünya Bankası kredisi ile desteklenen ve T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen Türkiye İklim Akıllı ve Rekabetçi Tarımsal Büyüme Projesi (TUCSAP) kapsamında “İzmir Dikili Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Projesine İlişkin Çevresel Ve Sosyal Etki Değerlendirme Raporu, Paydaş Katılım Planı Ve Yükleniciler İçin Alt Yönetim Planları Hazırlanması İçin Danışmanlık Hizmeti Alımı İşi" için uygun danışmanlık firmaları, adı geçen hizmetleri sağlamaya yönelik olarak ilgi bildiriminde bulunmaya davet edilmektedir. İlgi bildirimlerinin son teslim tarihi 08.11.2023 tarihi saat 16:00'dır. İlgi Bildirimine Davet Metni ve İş Tanımı aşağıda yer almaktadır.

 

 

Ek-1 Firma Danışmanlığı İlgi Bildirimine Davet Metni

Ek-2 ToR_CQS_CS.TRGM.CS3.1-02​