BİLEŞEN 1

Bileşen 1: İklim Akıllı Tarımsal Gıda Politikası, Planlama ve Yatırımlar için Kurumsal Kapasitenin Güçlendirilmesi

1.1. Toprak sağlığının ve arazi kullanım planlamasının/yönetiminin geliştirilmesi

1.2.  Sektörel bilgilerin toplamasına, analizine ve yönetimine ilişkin TOB dijital modeli