BİLEŞEN 2

Bileşen 2: Etkili Hastalık Denetim ve Kontrolü İçin Hayvan Sağlığı Kapasitesinin Geliştirilmesi

2.1. Veteriner kontrol enstitülerinin kapasitesinin güçlendirilmesi.

2.2. Veteriner tıbbi ürün kontrolünün güçlendirilmesi ve iyileştirilmesi.