BİLEŞEN 3

Bileşen 3: Verimlilik Artışı, Kaynak Verimliliği ve İklim Direncine Yönelik Yatırımlar    

3.1. Sebze değer zincirlerinde iklim direncini, verimliliği ve kaynak kullanımında etkinliği güçlendirmek

     . Sera üretiminin verimli bir enerji kaynağı etrafında kümelenmesi için pilot model

3.2.  İklim Dostu Akıllı Tarım teknolojilerinin/ uygulamalarının benimsenmesini teşvik etmek

   . Dijital iklim akıllı tarım teknolojileri

3.3. Türkiye'de sığır üretiminin verimliliğinin ve yeşillendirme profilinin geliştirilmesi

   . Su kirliliği ve sera gazı emisyonları üzerindeki sığır üretim baskılarının azaltılması

3.4. İklim akıllı tarımı desteklemek için araştırma ve yenilikler