TUCSAP NEKROPSİ VİDEOLARI HAZIRLANMASI İLE NUMUNE ALIM-GÖNDERİM EKİPMANLARININ TEKNİK GEREKLİLİKLERİNİN BELİRLENMESİ İÇİN DANIŞMANLIK HİZMET ALIMI İŞİ

8.11.2023 / Gösterim Sayısı : 249 / Arşiv

Türkiye İklim Akıllı ve Rekabetçi Tarımsal Büyüme Projesi (TUCSAP)

Nekropsi Videoları Hazırlanması ile Numune Alım-Gönderim Ekipmanlarının Teknik Gerekliliklerinin Belirlenmesi İçin Danışmanlık Hizmet Alımı İşi

Dünya Bankası kredisi ile desteklenen ve T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen Türkiye İklim Akıllı ve Rekabetçi Tarımsal Büyüme Projesi (TUCSAP) kapsamında “Nekropsi Videoları Hazırlanması ile Numune Alım-Gönderim Ekipmanlarının Teknik Gerekliliklerinin Belirlenmesi İçin Danışmanlık Hizmet Alımı İşi” için  uygun firmaları ilgi bildirimine davet etmektedir. Tekliflerin son teslim tarihi 01.12.2023 tarihi saat 16:00’dır.

İlgi Bildirimine Davet ve İş Tanımı aşağıda yer almaktadır.

 

Ek-1 İlgi Bildirimine Davet Dokümanı 

İlgi Bildirimine Davet-Web.pdf

Ek-2 İş Tanımı 

İş Tanımı_ Nekropsi Videoları Hazırlanması ile Numune Alım Gönderim Ekipmanlarının Teknik Gerekliliklerinin Belirlenmesi_CS.GKGM.CS2.1-04.pdf