TUCSAP TEKNİK KOORDİNASYON KOMİTESİ 3. TOPLANTISI YAPILDI

12.10.2023 / Gösterim Sayısı : 304 / Arşiv

TUCSAP TEKNİK KOORDİNASYON KOMİTESİ 3. TOPLANTISI YAPILDI

Türkiye İklim Akıllı ve Rekabetçi Tarımsal Büyüme Projesi Teknik Koordinasyon Komitesi’nin 3. Toplantısı Proje Uygulama Birimi (PUB) Odak Kişileri ve Strateji Geliştirme Başkanlığı (Bütçe Dairesi Başkanlığı) temsilcisinin katılımı ile 11 Ekim 2023 tarihinde saat 14.00’da Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü 8. Kat toplantı Salonunda gerçekleştirildi.

Toplantıda, projedeki mevcut durum ile 19-23 Haziran 2023 tarihleri arasında gerçekleşen Dünya Bankası “Misyon Ziyareti” sırasında karşılıklı verilen taahhütlerde sağlanan ilerlemeler ve yapılması gerekenler tartışıldı.  

Toplantı, katılımcıların proje ile ilgili dilek ve önerilerinin dinlenmesi ile son buldu.