DÜNYA BANKASI TUCSAP PROJESİ KAPSAMINDA MİSYON TOPLANTILARI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

25.11.2022 / Gösterim Sayısı : 367 / Arşiv

Türkiye İklim Akıllı Rekabetçi Tarımsal Büyüme Projesi (TUCSAP) kapsamında, 10-18 Kasım 2022 tarihlerinde, Dünya Bankası tarafından bir uygulama destek misyonu gerçekleştirilmiştir. Misyon kapsamında proje bileşenleri için 2023 yılı yıllık iş planı ve bütçeye ilişkin teknik konular görüşülmüştür. Ayrıca jeotermal sera altyapısının tesisine yönelik faaliyet çerçevesinde bir saha ziyareti gerçekleştirilmiştir.

Misyon kapsamında ayrıca, Dünya Bankası Proje Lideri Kıdemli Tarım Ticareti Uzmanı Luz Diaz Rios, ilgili birimler ile görüşmeler gerçekleştirmiştir. Görüşmelerde, projedeki son gelişmelere ve önümüzdeki dönemde yapılması planlanan çalışmalara ilişkin hususlar ele alınmıştır.