TUCSAP PROJE UYGULAMA BİRİMLERİ KAPASİTE GELİŞTİRME EĞİTİMİ SONA ERDİ

23.03.2023 / Gösterim Sayısı : 445 / Arşiv

TUCSAP kapsamında projenin yürütülmesinden sorumlu personelin, Dünya Bankası prosedürleri hakkında kapasitelerinin geliştirilmesi amacıyla düzenlenen eğitim programı başarıyla tamamlandı.

20-23 Mart 2023 tarihleri arasında gerçekleşen eğitim süresince, Dünya Bankası proje uygulama prosedürleri ve bu konuların TUCSAP faaliyetlerine yansımaları hakkında kapsamlı bilgi verildi.

Verimli geçen eğitim sırasında katılımcılar, kendi aralarında yaptıkları bilgi ve deneyim paylaşımı yoluyla projenin daha başarılı şekilde yürütülmesi için öneriler geliştirdi.

Eğitime, TOB uygulayıcı Genel Müdürlükler olan Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü, Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü ile TUCSAP Projesine çeşitli aşamalarda destek vermesi planlanan Strateji Geliştirme Başkanlığı (Bütçe Dairesi Başkanlığı), Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı ile Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı’ndan da yetkililer katıldı.

Dünya Bankası Türkiye uzmanlarının ve proje kapsamında görev yapan danışmanların tecrübelerini aktardığı eğitimde, Bakanlık personelinin proje uygulama konusundaki becerilerinin ve yetkinliklerinin artırılması yolunda önemli mesafe alındı.

Kapsamlı bilgi aktarımı yapılan konu sunumlarının yanı sıra, soru-cevap oturumlarının ve somut “vaka incelemelerinin” katılımcılar tarafından beğenildiği ve yararlı olduğu belirtildi.