TUCSAP TEKNİK KOORDİNASYON KOMİTESİ 1. TOPLANTISI YAPILDI

6.04.2023 / Gösterim Sayısı : 462 / Arşiv

Teknik Koordinasyon Komitesi’nin ilk toplantısı 3 Nisan 2023 tarihinde saat 14:00'da Proje Uygulama Birimi (PUB) Odak Kişileri ile Strateji Geliştirme Başkanlığı (Bütçe Dairesi Başkanlığı) temsilcisinin katılımı ile TAGEM Büyük Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi.


İlk toplantıda “Teknik Koordinasyon Komitesi Çalışma Usul ve Esasları” müzakere edilerek kabul edildi.

Ardından, proje bileşenleri bazında mevcut durum, 10-18 Kasım 2022 tarihlerinde yapılan Dünya Bankası Misyonu’na ilişkin rapordaki (Aide Memoire) taahhütlerde gelinen aşama ve 2023 yılı Mayıs ayında yapılması planlanan Dünya Bankası Misyonuna yönelik hazırlık çalışmaları gözden geçirildi.


 Toplantı, katılımcıların proje ile ilgili dilek ve önerilerinin dinlenmesi ile son buldu.